Wie zijn wij


Even voorstellen...

Als ouders geven wij onze kinderen graag alle kansen om hun mogelijkheden ten volle te ontplooien. Thuis zijn we grotendeels zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van onze kinderen. Onze verantwoordelijkheid en/of inspraak als ouder hoeft niet te stoppen aan de schoolpoort ! Via het Oudercomité  kan je namelijk meebouwen aan de schoolwerking.


Wie zijn wij...

Het Oudercomité bestaat uit een groep enthousiaste en gemotiveerde ouders, en bouwt continu aan een brug tussen ouders, kinderen, leerkrachten en directie.
Wij komen regelmatig samen om ideeën uit te wisselen, eventuele problemen op te lossen, en evenementen te organiseren om iedereen met elkaar te verbinden. Het Oudercomité fungeert als spreekbuis tussen alle betrokken partijen zowel binnen als buiten de schoolmuren.

De opbrengst van de activiteiten die het Oudercomité organiseert en ondersteunt gaat integraal naar de kinderen, al dan niet in de vorm van een project. Enkele voorbeelden van activiteiten: ouderfuif, friet & stoofvleesavond, schoolquiz, Kersthappening, infoavonden, sinterklaas,... Opbrengsten zijn onder andere geïnvesteerd in nieuwe fototoestellen, picknicktafels, speciaal cursusmateriaal voor zorgbehoevende kinderen,...

Hoe contact opnemen...

Aarzel niet om contact met ons op te nemen via onderstaand mailadres, als je je geroepen voelt om deel te nemen als actief lid van het Oudercomité.

Heb je echter te weinig tijd om als actief lid deel te nemen, dan kan je nog steeds een meerwaarde betekenen als “helpend handje”. Deze helpende handjes zijn mensen die zich graag inzetten bij onze activiteiten. U kan zich hiervoor on-line inschrijven, waarna u via email op de hoogte wordt gehouden van de komende activiteiten en de hulp die we hiervoor zoeken.

Ook alle vragen, ideeën, projecten,… kan je naar ons doorsturen via oudercomite.dekaart@gmail.com