Verslag Vergadering OC 06/10/2022

Aanwezig: Ben, Yannick, Sophie, Liesbeth, Wesley, Caroline, Ann, Anouk, Giles, Veerle, Charlotte

Afwezig: Uschi, Kelly, Anne

Agenda:

 1. Sinterklaas
  Schenking "potje" klassen
  Wat met de turnleerkrachten,...?
 2. Fruit at school "oog voor lekkers"
 3. Lezing boek "Een warm nest": feel-good boek voor mama's, preventie burn-out
 4. Eetfestijn
 5. Varia
  1. Boeken bibliotheek

  Verslag:

  1. Sinterklaas
  Schenking "potje" klassen
  Wat met de turnleerkrachten,...?
  We behouden de eerder gemaakte afspraken:
  50€ per klas, niet voor LO en godsdiensten

  2. Fruit at school "oog voor lekkers"
  Nu niet via “oog voor lekkers” – wel verder uitzoeken voor in de toekomst

  Wel zelf voorzien:
  Informeren bij Colruyt wat het kost om in bulk aan te kopen - Ann
  Tekstje opstellen en bezorgen aan de directie - Ann
  HH oproepen om fruit te komen snijden – Ann stuurt mail uit
  Briefje met kinderen mee geven – Directie
  Rozijnen/noten voorzien om in de klas te leggen – Andy bestelt en levert
   
  3. Lezing boek "Een warm nest": feel-good boek voor mama's, preventie burn-out
  Gaan we niet doen
   
  4. Eetfestijn:
  Inschrijvingen: 
  Maximum aantal toepassen
  Communicatie:
     Nodige gegevens worden bezorgd aan Yannick - Anouk
     Inschrijvingsformulier maken – Yannick
   
  Shift verdeling
  16u30 – 18u  
  18u – 19u30
   
  Pieters
  Vegetarische balletjes / gewone balletjes / vol au vent allemaal met puree
  4€ per kind + 8€ per persoon
  Wij vragen: 8 € voor kind inclusief ijsje en 13 € voor volwassen + 2€ optioneel voor ijsje
   
  Troeven:
  Kostprijs: iedereen denkt na tegen volgende vergadering hoe we de prijs kunnen optrekken, rekening houden met de pand.
   
  Zaal gezelliger maken?
  Knutselwerkjes van kleuters – Charlotte vraagt aan leerkrachten
  Kerstverlichting en dergelijke ophangen
  Tenten plaatsen aan de deur - toog buiten in de tent
   
  HH 
  Mailen vanuit OC mailbox, met back-up - Ann
  Namen HH doorgeven aan Anouk
  HH: 3 jetons per helpend uur, water drinken a volonté. Iets anders drinken, is betalen met jetons
   
  Drank: Andy heeft onderzoek gedaan
  Boels: 38-39 euro voor ijskasten – maar check voorwaarden op de site
  OC van Driehoek heeft een ijskast - Veerle vraagt
  Standaard dranken voorzien:
  Wijn – bij Koen
  d'Oude Caert – bij brouwers / Informeren naar tripel hop?
  Aankoop: Pintje, Cola, Cola Zero, Fanta, bruiswater, plat water
  Hoeveelheden uitzoeken - Ben
   
   
  5. Varia
  Boeken bibliotheek:
  Ann vraagt bij Hoofdbib voor “dump”boeken
  Donaties zijn welkom
   
  Schoolfeest:
  Koelcontainer vastleggen
   
  Carnavalsfuif:
  Zaal ligt vast voor carnaval