Verslag vergadering OC 18/01/2018

Verontschuldigd : Michael, Gunnar, Uschi, Mike, Caroline, Kathy

Aanwezig vanwege de school :  Luc Van Den Heuvel :  directeur GILO
                                                     Ann Eeman: directrice GIKO
                                                      Juf. Vera, Juf. Krista, Juf. Ann vdV
          
Aanwezig : Ben, Tom, Sophie, Kelly, Veronique, Yannick, Jan                                                                                

1. Goedkeuring vorig verslag

Vorig verslag wordt goedgekeurd.
Yannick merkt nog op dat we misschien volgende keer ook op de facebookpagina Ge zijt van Brasschaat reclame moeten maken voor ouderfuif. Een goed idee maar de ouderfuif is in hoofdzaak voor de ouders van onze school, we moeten volgende keer sowieso meer reclame  maken op school zelf.

2. Evaluatie Sint

-          De kleuterjuffen vertellen ons dat de hotdogs voor de kleuters geen meerwaarde betekenen. De kinderen zijn erg blij met het bezoek van de Sint, het snoep en het zakje speculaas-mandarijn.
-          Er was strooisnoep in overvloed. Volgend jaar 25% minder is zeker voldoende.
-          De klasbonnen van 50 Euro waren een mooie verrassing!
-          Zeker 40kg mandarijnen voorzien volgende keer.

3. Evaluatie Kersthappening

-          Klaarzetten ging erg vlot met vele HH.
-          Pannenkoeken waren op. Glühwein, jenever en cava was OK.
-          Chips was heel snel op, meer aankopen dus.
-          Volgende keer terug 200 hotdogs voorzien, 250 was teveel.
-          Yannick vraagt voor soep, we hebben dit al gedaan en toen geen succes. Als het echt koud is misschien wel, anders  niet. 

4. Evaluatie Verloren Maandag

-          Bakker Moonen was OK. Lekkere appelbollen en worstenbroden. Er waren wel een paar dubbele worstenbroden niet goed gebakken.
-          Levering was moeilijk omdat het met gewone auto was.  Kan het volgende keer niet met bestelwagen? Joris kan zeker rijden. We zaten even zonder appelbollen en konden niet verder met inpakken.
-          820 stuks verkocht (+ 150 in vergelijking met vorig jaar)
-          Inpakken ging erg vlot. Er waren voldoende HH (10) en inpakmateriaal.
-          Mooie voorlopige opbrengst van ongeveer 670 Euro.

5. Carnaval + kindercarnavalsfuif (7 en 9 februari)

-          Frietjes bakken op woensdag en vrijdag.
-          6 HH hebben we nodig, Ben mailt kandidaten.
-          Uschi koopt saus, bakjes, servetten, olie, … aan.
-          Ann bestelt frieten zoals vorig jaar. (80 kg)
-          Jan wil al bakken of helpen op woensdag en vrijdag.
-          Ben contacteert werkgroepje vorig jaar van carnavalsfuif om alles in orde te krijgen.
-          Opstart tussen 9.30u en 10u. Frietjes uitdelen om 11u (giko) en 11.30u (gilo)

6. Quiz

-          Er zijn al 14 ploegen ingeschreven!  Vorig jaar waren er 22.
-          Jan  regelt brouwer en drank.
-          Ben koopt 6 dozen Oude Caert aan en brengt leeggoed terug (onder luifel midden)
-          Slager (kaas + salami) wordt geregeld door Mike en Guy.
-          Leerkrachten vormen terug de jury.
-          Deuren open om 19.30u en start 20.00u.
-          Ben vraag HH (2 tap, 2 opdienen, 1 kassa?)
-          Tombola tijdens pauze? (met enkele HH tijdens verkoop)
-          Werken we met troeven??
-          19 februari extra vergadering o.a. hiervoor!

7. Varia

-          Infoavond leren leren op 6 maart valt samen met infoavond GIB 1ste middelbaar voor ouders. Luc gaat vragen of we datum nog kunnen verzetten. Misschien kan dit  woensdag 14 maart? Bevestiging moet nog volgen.
-          Schoolfeest moeten we nu al beginnen uitkijken. We willen het terug eenvoudiger en meer zelf terug in handen nemen. Voorstel om hamburgers en braadworsten te bakken. Systeem terug met inschrijven. Men kan wel al vanaf 16u beginnen met tafelen. Jan heeft al gehoord bij slagerij Pieters en er is geen probleem om dit rond te krijgen. Ben hoort ook verder bij andere kandidaat.
-          Alle leerkrachten bedanken ons voor de fototoestellen en klasbon Sint!!

8. Volgende data

-          Carnaval Giko (7 februari)
-          Carnaval Gilo + kindercarnavalfuif (9 februari)
-          NIEUWE VERGADERING OC (19 februari)
-          Quiz (2 maart)