Verslag vergadering OC 23/04/2018

Verontschuldigd : Tom


Aanwezig vanwege de school :  Luc Van Den Heuvel :  directeur GILO
                                                     Ann Eeman: directrice GIKO
                                                     Juf. Marij, Juf. Sofie, Juf. Leen
                                                           
Aanwezig : Ben, Sophie, Mike, Kelly, Caroline, Kathy, Veronique, Yannick, Uschi, Jan                                                                          
1. Goedkeuring vorig verslag

Vorig verslag wordt goedgekeurd.

2. Evaluatie Quiz

-          Het was een leuke en gezellige quiz.
-          Gemiddelde score lag iets lager dan vorig jaar.
-          23 ploegen is maximum aantal om te zetten in de zaal.
-          Tombola heeft meer opgebracht dan vorig jaar.
-          Opbrengst weet Kathy op volgende vergadering.

3. Evaluatie infoavond leren leren

-          Mooie opkomst van ouders en leerlingen (80).
-          Johan geeft goede uitleg over hoe goed studeren en schema’s maken.
-          Voor de ene soms al wat grappiger dan voor de andere.
-          Herhaling in voorjaar 2020.

4. Nieuwe directie GILO

-          Bericht van het gemeentebestuur kwam zeer onverwacht op ons af.
-          We hebben dan ook aangetekend schrijven gericht aan bestuur  met vraag om meer uitleg.
-          We zijn ook bezorgd om verdere opvolging en verloop naar nieuwbouw.
-          Vele ouders waren verrast en verontwaardigd hoe deze beslissing naar hen is medegedeeld.
-          We hielden dan ook luistermoment op donderdagavond voor de paasvakantie om de mening en vragen van ouders te verzamelen.
-          Op donderdag 26 april worden we ontvangen door de schepen van onderwijs.
-          We vragen duidelijkheid en antwoord op onze vragen. We zullen daarna verder communiceren naar de ouders over dit gesprek.
-          De leerkrachten gaan een feest organiseren voor Luc en wij zullen hen hierbij zoveel  mogelijk ondersteunen.

5. Schoolfeest  (2 Juni)

-          Jan regelt brouwer.
-          Ann bestelt 100kg frieten.
-          Kostprijs voor sla, aardappelsla en tomaat (4,90) is te hoog voor sommigen. Jan en Mike gaan nog eens bij slager horen of er nog aanpassing kan gebeuren. Alternatief is dat we zelf slaatjes maken maar dit vraagt dan weer wel wat extra HH.
-          Jan stelt bestelbrief op en gaat mee in boekentas op 14 mei.
-          Vrijdagavond 25 mei is deadline voor inschrijving BBQ
-          Woensdag 30 mei gaan Jan, Uschi bonnetjes verdelen.
-          Verdere praktische afspraken worden gemaakt op volgende vergadering van 23 mei.

6. Finaciën

-          Uiteindelijk overzicht van vorige evenementen volgt nog. Er moet nog eindafrekening gebeuren voor o.a. quiz.
-          We investeren in 6 nieuwe picknickbanken omdat er 2 stuk zijn en er soms plaats te kort is om iedereen een plaatsje te geven.
-          We gaan springkastelendag in Giko financieel ondersteunen met bijdrage om kosten te dragen.

7. Varia

-          Ben heeft ontwerp website gemaakt. Graag jullie opmerkingen en suggesties.
-          Mobiele keuken door Mike gaat dit schooljaar niet meer lukken, dit wordt een project voor volgend schooljaar.
-          Jan gaat aan Sofie R. een mooie bos bloemen bezorgen als ondersteuning!
-          Kelly vraagt of we  niet extra spelmateriaal kunnen voorzien tijdens de middagspeeltijd. Deze duurt soms te lang voor de leerlingen. Samen met juf. Marij gaan we dit verder bekijken en opvolgen.
-          Ben heeft zich officieel kandidaat gesteld als nieuwe voorzitter. Voor secretaris en penningmeester zijn we nog op zoek naar kandidaten.

8. Volgende data

-          Vergadering OC (23 Mei)
-          Schoolfeest (2 Juni)
-          Receptie 6de leerjaar (26 Juni)
-          Receptie kleuters (27 Juni)