Verslag Vergadering 07/11/2023

Aanwezig: Ann, Uschi, Karen, Ben, Caroline, Charlotte, Anouk, Yannick, Sophie, Veerle, Ine, Greg

Afwezig: Kim, Giles


Agenda

1. Activiteiten
   27/4: Schoolfeest – juf Karen en juf Ine
   20/10: Eetfestijn (nabeschouwing)
   04/12: Sint
   21/12: Djingle Bells
   08/01: Verloren Maandag
   9/2: Carnavalsfuif 29/3: levering Pasen in de klassen
   24/6: Receptie 3e kleuterklas (16u)
   25/6: Receptie 6e leerjaar (19u)

2. Financiën
3. Varia
   Cox-Bruneel – zie mail Ben
   Werking
   Puntjes voor volgende vergadering

1. Activiteiten:

27/4: Schoolfeest
Koelwagen: Ben heeft de vraag gesteld, herhaald maar nog niet bevestigd
Muziekinstallatie: Wesley informeert bij Nick
Tap d’Oude Caert is gereserveerd - Ann
HH ruim op voorhand beginnen vragen -> in januari opnemen


Toelichting juf Karen en juf Ine:
Concept aanpakken + leerkrachten meer linken met onze helpende handen:
1. Weinig tijd voor spelletjes -> 10 activiteiten op kleuter én lager niveau, doortrekken hele middag
(twee leerkrachten per kraam)
Locatie: speelplaats lagere school

2. Tussendoor (ieder kwartier) 1 optreden per leerjaar
Locatie podium: grasveld kleuters met tribune (banken, stoelen)

3. Zitgelegenheid creëren met Zweedse tafels op kleuterspeelplaats – materiaal te reserveren bij de
gemeente door directie/juffen

4. Leerkrachten meer inzetbaar om te helpen bij OC

Juffen maken planning en bezorgen OC deze zo snel mogelijk
Juffen bezorgen OC een overzicht van welke snacks er voorzien kunnen worden

Suikerspin was enorm succes
Dit jaar betalend maken -> huren via juf Marij of OC koopt aan – Ben


20/10 Eetfestijn (nabeschouwing)
Overlopen respons evaluatie deelnemers

Volgend jaar met bediening aan tafel?
Afhankelijk van aantal HH is dit haalbaar
Voorstel: dessert voorzien, op voorhand te bestellen
Bij goed weer: desserten-tent buiten voorzien om shiften uit te kunnen rekken
Tenten aankopen om buitenbar of desserten-tent te installeren?

Volgend jaar proberen met frietjes?


HH overzicht: “Briefing voor alle shiften”
Toog: 4 (incl afwas glazen)
Opscheppen: 5
Per gerecht (Puree + bolletjes + vol au vent + slaatje) maar ook nog 1 extra om bij te vullen is nodig!
Afwas: 3
Eerste shift: 3 personen (afdrogen, afwassen, vaat brengen/halen/ruimen)
Warm water in poetskot naar lavabo bij juf Krista ging vlot
Eerste shift, kan later starten -> staan wachten op eerste borden
Ruimers informeren: geen glazen afruimen, enkel borden en bestek
Opstelling: 7 (minimum)
Foto tafelopstelling bijhouden voor volgend jaar


Afwastafel/kar zodat mensen zelf weg kunnen zetten
Bonnetjes op voorhand overhandigen, niet meer aan de kassa
Eten uitsplitsen per shift, zodat we kunnen opgebruiken per shift


4/12: Sint
Aankopen: strooigoed, speculaas, letterkoekjes, (kan op voorhand) - Uschi
Mandarijnen aankopen - Uschi
Voor kleuters in zakjes steken

Broodjes voorzien voor sint en pieten – Uschi

Yannick stort bedrag per leerkracht naar privé rekening en ontvangt betaalbewijzen


21/12: Djingle Bells
Werkgroep: Liesbeth, Ushi
Chocomelk, glühwein, jenever, cava, frisdrank
Hotdogs, pannenkoeken, chips
Lichtslinger – Ben zoekt prijzen


08/01: Verloren Maandag
Werkgroep: Ann
Prijzen: DeliFleur oké – Roscam en Smouts nog te ontvangen
Yannick maakt alles voor de bestellingen klaar (formulier, stickers,…)
Ann: Bericht op smartschool met link
HH: 4 (voldoende om te verdelen de dag zelf)


9/2: Carnavalsfuif
Werkgroep: Giles + ?
Ben heeft zaal vastgelegd en betaald
Anouk informeert bij juffen (als DJ) = oke
Extra verzekeringen vastleggen – Yannick en Greg (onlinetool)

29/3: Pasen

24/6: Receptie 3e kleuterklas (16u)

25/6: Receptie 6e leerjaar (19u)


2. Financiën
Tekenen huishoudelijk reglement door aanwezigen
Spaarrekening openen -> interesten liggen beter - Yannick


3. Varia:
Fruit op school
Directie geeft datum door - als test in december (prikactie fluo)
Ben bestelt en haalt op

Werking:
- Berging: 17/11 bekijken Liesbeth en Ann de berging. Inschatting benodigde bakken ed. voor stockage en indeling. Raming kosten wordt gemaakt.

- Bij activiteiten met voeding: Hoe omgaan met regels voedselveiligheid? Geen formele verplichtingen vanuit FAVV. Maken we interne afspraken? vb. houdbaarheidsdata bewaken, handen wassen vooraleer contact met voedsel of drank, handschoenen bij contact met voeding, haar vastmaken, schort dragen, ... Hoe gaan we hier mee om? of geen wijziging?

Puntjes voor volgende vergadering:
- Troevenbeleid voor helpers: type activiteiten, welke inspanningen, …? Welk beleid (vb. water gratis, alcohol = troef?) passen we toe? Onderscheid OC, HH, leerkrachten, aantal uren helpen, …?

- HH
Manier van aantrekken?
Qr code aanmaken en bij Jingle Bells/Carnavalsfuif ophangen en reclame
Eventueel een filmpje maken
Foto’s en filmpjes maken als promotiemateriaal om HH te motiveren