Verslag Vergadering OC 25/01/2022

VERGADERING 25/01/2022 

Aanwezig:

Ben Van Tichelen, Yannick Francken, Sophie Laermans, Ann Martin Sluyts

Veerle Govaerts, Charlotte Aerts

Verontschuldigd:

Uschi Breidenich, Kelly Bleys, Veronique Weyts, Giles Snelders, Anne Verlooy, Lynn Van Der Veken

 

Agenda:

1. Financiën

2. Voordracht Leren Leren

3. Carnaval 23/2 + 25/2

4. Grootouder feest Kleuterschool

5. Boekenbeurs / Paasmarkt (31/3)

6. Pasen (1/4)

7. Schoolfeest (14/5)

 

1. Financiën

Enige kost: Sint (cadeautjes en snoepgoed)

 

Voordracht Leren Leren

7 februari gepland

Voorstel van voordrager om naar maart te verplaatsen

Directie overlegt verder om af te spreken => 14/3 om 19u

Praktisch: evenement van maken, meer mogelijkheden qua aantal mensen (Covid)

 

Carnaval

Fuif gaat niet door – Voorschot zaal proberen terug te vorderen (Yannick)

17/2 vergadering OC: beslissen of er iets ondersteund kan worden door het OC


Grootouderfeest 17/3

Er ligt nog niet vast wat er gaat gebeuren

OC kan ondersteunen indien nodig

Wordt volgende vergadering verder besproken

 

Boekenbeurs Paasmarkt 31/3

Extern georganiseerd door Pardoes (bakken met boeken per leeftijd)

Ouders worden uitgenodigd

Kleuterklassen organiseren randanimatie

Nog te beslissen of het al dan niet kan doorgaan, volgende vergadering meer info

 

Pasen 1/4

Aankoop paaseieren – zie vorig jaar voor aantallen

Onderling te bespreken qua organisatie

 

Schoolfeest 14/5

Thema: festival

Koelcontainer is besteld

OC zorgt voor catering

Ann: tentjes en toog van hoge akkersbloei (3 of 4 automatische harmonica tenten)

HH: ruim op voorhand mail uit sturen

Podium en hekken wordt geregeld door leerkrachten

Ben zorgt opnieuw voor geluidsinstallatie (eigen materiaal en schoolmateriaal)

Werkgroepje oprichten voor schoolfeest: extra vergadering 08/02/2022

 

Recepties kleuter en lager:

volgende vergadering

 

Varia:

Verplaatsbare ledverlichting aan zebrapad aan te kopen (tussenkomst gemeente?)

Ann polst bij dienst mobiliteit in naam van OC

Volgende vergadering meer info hierover