Verslag vergadering OC 14/03/2019

Datum:  Donderdag 14 maart 2019, 20h00
Locatie:  Refter Kleuters

Aanwezig
Veerle Govaerts (directie Lager), Ann Eeman (directie Kleuter)
Juf Mia, Juf Rie
Ben Van Tichelen, Sophie Laermans, Veronique Weyts, Mike Suetens, Sonja Vorsselmans, Uschi Breidenich, Tom Van Oosterwyck, Sofie Reenaers, Lynn Van der Veken, Kelly Bleys

Verontschuldigd
Yannick Francken, Caroline Gommeren

Agenda


1.      Goedkeuring vorig verslag
2.      Speeltoestel: stand van zaken en eindbeslissing aankoop
3.      Korte review aankoop muziekinstallatie
4.      Stand van zaken logo
5.      Nabeschouwing  -  27/02/2019 Carnaval Kleuters (Hotdogs)
6.      Nabeschouwing  -  01/03/2019 Carnaval Lager (Popcorn)
7.      Nabeschouwing  -  01/03/2019 Carnavalsfuif d'Ouwe Kerk
8.      Praktische planning  -  29/03/2019 Quiz
9.       Voorbereidingen schoolfeest 18/05/2019
·         Voorstel Kleuters: draaimolen versus springkasteel
·         Avondactiviteit BBQ ? 

10.    VariaVerslag

1.      Goedkeuring vorig verslag
Vorig verslag werd goedgekeurd

2.      Speeltoestel: stand van zaken en eindbeslissing aankoop
Subsidie gemeente Brasschaat is niet meer mogelijk (2018)
Subsidie Vlaanderen is gericht op ecologie, dus houten speeltuigen
Terug gekomen op eerder gemaakte beslissing (BTW en installatie niet in de prijs inbegrepen) en bij de nieuwe stemming kwam “Cooperstown” er als beste keuze uit.
Veerle neemt actie bij de technische dienst voor de ondergrond en keuring door gemeente


3.      Korte review aankoop muziekinstallatie
Muziekinstallatie werd aangekocht en gebruikt bij de Carnavalsfuif à Zéér tevreden
Het is een gebruiksvriendelijk systeem (met USB stick) en heeft een groot bereik.
Er zullen karretjes voorzien worden om de boxen te kunnen verplaatsen, daar deze zeer zwaar zijn


4.      Stand van zaken logo
Ben informeert verder bij Lies. Zij maakt enkele voorstellen klaar.
Eventueel combinatie van logo’s (lagere en kleuterschool)
Veerle heeft geïnformeerd bij communicatie dienst, maar zij maken geen logo

5.      Nabeschouwing  -  27/02/2019 Carnaval Kleuters (Hotdogs)
Verdeling hotdogs verliep vlot.
Genoeg aangekocht

6.      Nabeschouwing  -  01/03/2019 Carnaval Lager (Popcorn)
Popcorn werd leuk onthaald, maar is duur t.o.v. frietjes

7.      Nabeschouwing  -  01/03/2019 Carnavalsfuif d'Ouwe Kerk
Rietjes aankopen (nu plastiek bekers gebruikt)
Fruitsap voorzien
Systeem in kassa is nodig, wie volgt het op à te bespreken met Yannick.
Tijdens de fuif werd een gedeelte uit de kassa gehaald en weggebracht.
Uschi koopt een kassa aan voor het OC

8.      Praktische planning  -  29/03/2019 Quiz
24 ploegen zijn ingeschreven (+1 t.o.v. vorig jaar)
Beamers: 2 op 1 pc à ICT coördinator zorgt hiervoor
Geluid: Ben plaatst de muziekinstallatie (en brengt een eigen micro mee)
Brouwer is geregeld door Jan
Wijn, Cava en Oude Caert is er nog
Beenhouwerij Pieters doneert salami e.a.
Veronique zorgt voor chips
Prijzen Tombola: 1ste, 2de en 3de ploeg krijgen een prijs. Andere prijzen zijn voor tombola
Vrijdag 29/3:
13u30 klaarzetten
19u30 deuren
20u00 start quiz

9.      Voorbereidingen schoolfeest 18/05/2019
·         Voorstel draaimolen Kleuters versus springkasteel
Draaimolen is leuk bevonden en wordt vastgelegd

·         Avondactiviteit BBQ ? 
Hiervoor wordt een werkgroep gemaakt
Tijdens dans lagere school (hele werkgroep gaat kijken) tijdelijke helpers die overnemen (Ann en Veerle vragen na)

10. Varia
-          Zwerfvuil rond de school: Jan werd aangesproken door Luc Vermeersch. Hij zou op school de kinderen bewuster kunnen maken van het zwerfvuil à dit wordt maandag op personeelsvergadering besproken
-          Financiën: Kathy geeft alles over aan Yannick. Duidelijkheid en draaiboeken zijn belangrijk
-          Vergadering 13/6 wordt verschoven naar 17/6